مرکز حقوقی دادیاران متشکل از وکلای با تجربه دادگستری عضو نظام صنفی و کانون وکلا و مشاوران قوه قضایی مشهد و تهران می باشد . وجه تمایز این مجموعه افزایش سرعت هماهنگی ، مشاوره و خدمات آنلاین می باشد .

دادیاران ، تضمین میکند  :

هزینه : تعرفه خدمات دادیاران بر اساس 15درصد کمتر از عرف تعیین میگردد و وکلا در هزینه نهایی هیچ دخالتی ندارد .

تخصص : دادیاران برای هر پرونده حقوقی وکیل متخصص دارد . این وکلا تجربه کافی در زمینه تخصصی خود داشته و با شعبات مرتبط و رسیر قانونی آن آشنایی کامل دارند . همچنین دادیاران از پشتیبانی مدیران و قضات بازنشته با تجربه بهره میبرد .

امانت : وکلای دادیاران هم به مدیر ارشد حقوقی و هم به موکل خود پاسخگو هستند .

 

دادیاران حتی بدون یک جلسه حضور کارفرما پرونده را تکمیل میکند .

ما شرایطی را فراهم کرده ایم که تا جای ممکن امور بدون نیاز به حضور کارفرما انجام گیرد . حضور مستقیم وکیل در دفاتر ، پیگیری اینترنتی ، ارسال و اسکن مدارک  و … به صورت دورادور و سیستمی انجام میگیرد  .

 

تحقیقات نشان داده است که بیشترین دغدغه متقاضیان مراجعه به وکیل متخصص و با اعتماد می باشد . این مسئله در سیستم اجرایی دادیاران به بهترین شکل حل شده است . در کنار کارشناس کیفی و مدیر ارشد حقوقی ، پرونده موکلین به بهترین کیفیت وارد سیر اجرایی میگردد .

 

دادیاران قبل از اجرا ، پرونده شما را ارزیابی کرده و میزان موفقیت را به موکل اعلام میکند .

روشن کردن وضعیت پرونده جزئی از سیاست گروه حقوقی دادیاران می باشد . اینکه موکل بداند در آینده به چه میزان احتمال موفقیت دارد حق اوست . لذا در اساسنامه اجرایی موسسه مدیران موظف هستند تا جای ممکن ابعاد پرونده را برای موکلین روشن کنند .

 

برخی از وکلای دادیاران تا 20 سال سابقه وکالت در امور مختلف را دارند .  

 

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است .((موریس مترلینگ))

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد .((اولپن))